Bazylika Najświętszej Marii Panny
i św. Bartłomieja Apostoła

Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej,
Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej

Matka Boża Piekarska
koronowana
15 sierpnia 1925 roku

data nadania tytułu
bazyliki mniejszej 
1 grudnia 1962 roku

Archidiecezja Katowicka

Obraz MB

Piekary Śląskie to miejscowość leżąca na Górnym Śląsku, duchowa stolica tego regionu. Faktycznie powstały dopiero w 1934 roku, a w obecnej postaci istnieją od roku 1975. Jednakże pierwsze udokumentowane wzmianki o Piekarach pochodzą z XI wieku. W następnych stuleciach pozostawały pod panowaniem zniemczonych książąt śląskich. Poczynając od XV wieku, osada zaczęła się rozwijać w związku z eksploatacją odkrytych złóż rud cynku i ołowiu. W XVIII stuleciu nasiliła się kolonizacja i germanizacja na tych terenach, wywołująca dążenie do obrony polskości. Dzisiaj Piekary są największym na Śląsku i drugim po Częstochowie ośrodkiem pielgrzymkowym w Polsce.
Pierwszy, drewniany kościół wybudowano w Piekarach w latach 1303–1318. Pięć wieków później, w 1842 roku ówczesny proboszcz Jan Ficek rozpoczął budowę neoromańskiej świątyni. Z dawnego kościoła pozostał tylko ołtarz główny, który obecnie znajduje się w kaplicy św. Rafała. W latach siedemdziesiątych XIX wieku nieopodal bazyliki wzniesiono Kalwarię Piekarską, na którą składa się 14  kaplic – stacji Drogi Krzyżowej, 14 kaplic różańcowych oraz neogotycki kościół pw. Przemienienia Pańskiego.
Malowany na płótnie przez nieznanego artystę obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem pochodzi z XVII wieku. Matka Najświętsza patrzy uważnie, spojrzeniem pełnym miłości i miłosierdzia. W prawej ręce trzyma jabłko, na lewej Dzieciątko Jezus, które prawą rączkę unosi w geście błogosławieństwa, a w lewej trzyma książkę. Pochodzący z XV wieku, oryginalny obraz Matki Boskiej Piekarskiej znajduje się obecnie w Opolu. W XVII wieku, kiedy ciężkie zarazy dziesiątkowały ludność okolicznych rejonów, wierni szukali pomocy u Matki Najświętszej. Wówczas obraz Matki Bożej Piekarskiej zasłynął szczególnymi łaskami, np. w Tarnowskich Górach po procesji z obrazem ustąpiła bardzo ciężka zaraza, która przybierała już postać klęski żywiołowej.
W roku 1680, kiedy wybuchła wielka zaraza w Czechach, na prośbę cesarza Leopolda oo. jezuici, kustosze sanktuarium piekarskiego, za aprobatą biskupa krakowskiego wyrazili zgodę na wypożyczenie obrazu do Pragi, gdzie był obnoszony po wszystkich ulicach tego miasta. Matka Boża sprawiła, że zaraza ustąpiła. Arcybiskup Pragi, Jan Fryderyk Wellstein ogłosił wówczas obraz „cudami słynącym".
Od XVII wieku do piekarskiego sanktuarium przybywają rzesze pątników. W latach międzywojennych w Piekarach zaczęto organizować pielgrzymki stanowe: kobiety przybywają tu na święto Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia), zaś mężczyźni i młodzieńcy – w ostatnią niedzielę maja. W każdej z tych pielgrzymek corocznie uczestniczy ponad 100 tysięcy pątników. Niestrudzonym pielgrzymem do Pani Piekarskiej był Ojciec Święty Jan Paweł II, który nadał Jej miano Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Przy bazylice piekarskiej znajduje się centrum pielgrzymkowe, w którym organizowane są m.in. okresowe wystawy obrazujące historię i współczesność tego sanktuarium.

Piekary_new_05.jpg
Piekary_new_25.jpg
Piekary_new_42.jpg
Piekary_new_43.jpg
Piekary_new_44.jpg
Piekary_new_45.jpg
Piekary_new_07.jpg
Piekary_new_10.jpg
Piekary_new_12.jpg
Piekary_new_37.jpg
Piekary_new_21.jpg
Piekary_new_14.jpg
Piekary_new_15.jpg
Piekary_new_17.jpg
Piekary_new_20.jpg
Piekary_new_28.jpg
Piekary_new_33.jpg
Piekary_new_34.jpg
Piekary_new_22.jpg
Piekary_new_11.jpg
Piekary_new_16.jpg
Piekary_new_19.jpg
Piekary_new_24.jpg
Piekary_new_27.jpg
Piekary_new_31.jpg
Piekary_new_30.jpg
Piekary_new_32.jpg
Piekary_new_39.jpg
Piekary_new_40.jpg
resources/Piekary_new_41.jpg